Van dezelfde familie als: Reaal

W.A. + Beperkt Casco

Alles over schade en schade melden

 
Hoe voorzichtig je ook rijdt, schade aan je auto kun niet altijd voorkomen. Wel wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Maar hoe doe je dat en wat is verzekerd met je W.A. + beperkt casco autoverzekering? We leggen het je graag uit.


Bij een aanrijding met andere automobilist


Als jij schade bij een ander veroorzaakt

Wanneer jij verantwoordelijk bent voor schade aan de auto van een ander, is dit verzekerd via het W.A. gedeelte van je autoverzekering. Wel heeft dit invloed op je schadevrije jaren en daarmee ook de hoogte van je verzekeringspremie. Meer informatie over schadevrije jaren en je no-claim korting lees je in ons blogartikel 'Schadevrije jaren en no-claim korting. Zo werkt het.'

Als een ander schade aan jouw auto veroorzaakt

Als de andere partij aansprakelijk is voor jouw schade, dan kun je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Is het niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade? Dan proberen de verzekeraars onderling uit te zoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt.

Vul in beide gevallen altijd een Europees Schadeformulier in.

Bij een eenzijdige schade (schade aan je eigen auto)


Heb je een W.A. + beperkt casco autoverzekering, dan wordt de schade in sommige gevallen vergoed. Bijvoorbeeld wanneer deze door natuurrampen, blikseminslag, brand, rondvliegende voorwerpen door harde storm, diefstal, inbraak of een aanrijding met dieren is veroorzaakt. Je kunt deze schade laten repareren door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Voordat de reparatie wordt uitgevoerd, neemt Schadegarant altijd eerst contact op met nowGo om er zeker van te zijn dat de schade gedekt is. Is dat het geval, dan stuurt Schadegarant de rekening voor de reparatie direct naar nowGo. Je rekent dan alleen het eigen risico direct bij het schadebedrijf af. De hoogte van je eigen risico staat op je verzekeringspolis.

Let op:
Laat je de schade niet door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf repareren? Dan betaal je meer eigen risico.


Schade 'zonder dader'

Of beter gezegd: schade waarbij de dader onbekend is. Je ziet bijvoorbeeld na het boodschappen doen dat er iemand tegen je bumper aan is gereden. Deze schade wordt niet vergoed via je verzekering. Wel kun je nog aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer informatie hierover vind je op schadezonderdader.nl


Bij ruitschade

Ruitschade wordt alleen vergoed door nowGo als deze is veroorzaakt door steenslag. Je kunt deze door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf laten herstellen. Het herstelbedrijf neemt vervolgens eerst contact op met nowGo om te kijken of er dekking is. Binnen 24 uur is je ruit dan vaak al hersteld. De rekening hiervoor wordt direct naar nowGo gestuurd. 

Bij ruitschade geldt wel een eigen risico; deze reken je ter plaatse af bij het herstelbedrijf. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico die je hebt gekozen (deze vind je terug op je verzekeringspolis). Hier wordt € 75 van af getrokken. Dus als je voor een eigen risico van €150 hebt gekozen, betaal je € 75. Heb je voor € 500 gekozen, dan betaal je € 425.

Let op:
Laat de reparatie of vervanging altijd uitvoeren door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf. Je betaalt anders een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.


Bij een aanrijding met niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer

Fietsers en voetgangers worden gezien als 'zwakkere verkeersdeelnemers' omdat ze meer kans hebben op zwaar letsel bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig. Daarom ben jij als automobilist in principe aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser of voetganger. Ook als het niet jouw schuld is. Er wordt dan gekeken welk deel van de schade jij moet betalen. Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Of dat zo is, bepaalt de rechter en is vaak lastig aan te tonen.

Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, ben je als automobilist altijd aansprakelijk. Ook als er sprake is van overmacht. Enige uitzondering daarop is wanneer je kunt aantonen dat het kind het ongeluk opzettelijk heeft veroorzaakt. Maar dat is in de praktijk erg lastig.

Als je zelf (ook) schade hebt door een ongeval met een fietser of voetganger, kun je de voetganger of fietser hiervoor aansprakelijk stellen. Ook als deze geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Meld dus altijd je schade bij ons.