NowGo wordt OHRA. Nieuwsgierig? Lees er meer over

W.A. autoverzekering

Alles over schade en schade melden

 
Met de W.A. autoverzekering ben je verzekerd voor schade en schadeletsel die je in het verkeer met je auto bij een ander veroorzaakt. Deze verzekering is wettelijk verplicht.
Hier lees je wat je in verschillende situaties van deze verzekering kunt verwachten.

Bij schade aan je eigen auto

Een paaltje over het hoofd gezien, een iets minder fraaie inparkeeractie; soms kan het voorkomen dat je zelf schade aan je eigen auto veroorzaakt.
Heb je een W.A. autoverzekering, dan betaal je in dit soort situaties zelf de reparatiekosten. Je kunt dit dan laten doen door een schadeherstelbedrijf van jouw keuze. Er zijn dus ook geen gevolgen voor je schadevrije jaren en no-claim korting.

Schade 'zonder dader'

Of beter gezegd: schade waarbij de dader onbekend is. Je ziet bijvoorbeeld na het boodschappen doen dat er iemand tegen je bumper aan is gereden. Deze schade wordt niet vergoed via je verzekering. Wel kun je soms nog aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer informatie hierover vind je op schadezonderdader.nl


Bij een aanrijding met andere verkeersdeelnemer

 
Als JIJ schade bij een ander veroorzaakt:

  • Gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Wanneer jij verantwoordelijk bent voor schade die door jouw auto is veroorzaakt aan een ander, dan is dit verzekerd via je W.A. autoverzekering. Je bent verzekerd voor schade aan een ander voertuig of andere bezittingen van een ander en voor letselschade. Dit heeft invloed op je schadevrije jaren en daarmee ook de hoogte van je verzekeringspremie. 

  • Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Bij een aanrijding met een fietser of voetganger ben jij als automobilist in principe aansprakelijk. Ook als het niet jouw schuld is. Het maakt niet uit welke autoverzekering je hebt. Er wordt dan gekeken welk deel van de schade jij moet betalen. Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Of dat zo is, bepaalt de rechter en is vaak lastig aan te tonen. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, ben je als automobilist altijd aansprakelijk. Ook als er sprake is van overmacht.

Heb je een autoverzekering van nowGo? Dan behoud je in dit geval je schadevrije jaren als je zelf geen schuld had aan de aanrijding.

Als een ANDER schade bij jou veroorzaakt:

Als de andere partij aansprakelijk is voor jouw schade, dan kun je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.
Is het niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade? Dan proberen de verzekeraars onderling uit te zoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt.
Vul in beide gevallen altijd een Europees Schadeformulier in. 

Ook als je schade hebt door een ongeval met een fietser of voetganger, kun je de voetganger of fietser hiervoor aansprakelijk stellen. Ook als deze geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Meld dus altijd je schade bij nowGo.

Bij ruitschade

Als je een sterretje, kras of andere ruitschade hebt, wordt dit niet vergoed wanneer je een W.A. autoverzekering hebt. Je kunt dit dan laten doen door een ruitschadeherstelbedrijf van jouw keuze.

Heb je schade? Meld het voor 1 december 2021

Heb je op dit moment nog een verzekering bij nowGo en heb je schade? Of had je voorheen een verzekering bij nowGo en had je in die periode schade? Dan kun je deze nog melden tot 1 december 2021 via Mijn nowGo. Na 1 december 2021 ben je hiervoor welkom bij OHRA.