NowGo wordt OHRA. Nieuwsgierig? Lees er meer over

Volledig Casco (allrisk)

Alles over schade en schade melden

 
Met de volledig casco (allrisk) autoverzekering ben je verzekerd voor schade die je met je auto bij anderen veroorzaakt en schade aan je eigen auto door brand, diefstal en storm. Maar ook schade die je zelf aan je auto veroorzaakt door botsen en stoten is verzekerd. Hier lees je wat je in verschillende situaties van deze verzekering kunt verwachten.

Bij schade aan je eigen auto

Een paaltje over het hoofd gezien, een iets minder fraaie inparkeeractie; soms kan voorkomen dat je zelf schade aan je eigen auto veroorzaakt. Heb je een volledig casco (allrisk) autoverzekering, dan ben je verzekerd voor schade die je zelf veroorzaakt aan je eigen auto. Bij een aanrijding met een andere weggebruiker, wordt met een allrisk autoverzekering ook de schade aan je eigen auto vergoed als je zelf aanprakelijk bent.

Schade kun je laten repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf. Voor met de reparatie wordt begonnen, zal Schadegarant altijd eerst contact opnemen met nowGo om er zeker van te zijn dat de schade gedekt is. Is dat het geval, dan stuurt Schadegarant de rekening voor de reparatie direct naar nowGo. Je rekent alleen het eigen risico direct bij het schadebedrijf af. De hoogte van je eigen risico staat op je verzekeringspolis.

Wanneer je schade meer dan 500 Euro bedraagt, dan zal Schadegarant contact opnemen met nowGo en eventueel een schade-expert inschakelen om de precieze schade vast te stellen.

Tijdens de reparatie krijg je een leenauto mee van het schadebedrijf (als deze is aangesloten bij Schadegarant). Is je auto total loss? Ook dan krijg je via Schadegarant een leenauto tot maximaal 5 dagen mee.

Let op:
Laat je de schade niet door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf repareren? Dan betaal je meer eigen risico.

Schade 'zonder dader'

Of beter gezegd: schade waarbij de dader onbekend is. Je ziet bijvoorbeeld na het boodschappen doen dat er iemand tegen je bumper aan is gereden. Ook deze schade wordt via je allrisk verzekering vergoed.

Bij een aanrijding met andere verkeersdeelnemer
 

Als JIJ schade bij een ander veroorzaakt:
 

  • Gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Wanneer jij verantwoordelijk bent voor schade die door jouw auto is veroorzaakt aan een ander, dan is dit verzekerd via je W.A. autoverzekering. Je bent verzekerd voor schade aan een ander voertuig of andere bezittingen van een ander en voor letselschade. Wel heeft dit invloed op je schadevrije jaren en daarmee ook de hoogte van je verzekeringspremie. 

  • Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Bij een aanrijding met een fietser of voetganger ben jij als automobilist in principe aansprakelijk. Ook als het niet jouw schuld is. Het maakt niet uit welke autoverzekering je hebt. Er wordt dan gekeken welk deel van de schade jij moet betalen. Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Of dat zo is, bepaalt de rechter en is vaak lastig aan te tonen. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, ben je als automobilist altijd aansprakelijk. Ook als er sprake is van overmacht.

Heb je een autoverzekering van nowGo? Dan behoud je in dit geval je schadevrije jaren als je zelf geen schuld had aan de aanrijding.


Als een ANDER schade aan jouw auto veroorzaakt:

Als de andere partij aansprakelijk is voor jouw schade, dan kun je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.
Is het niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade? Dan proberen de verzekeraars onderling uit te zoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt.
Vul in beide gevallen altijd een Europees Schadeformulier in.

Ook als je schade hebt door een ongeval met een fietser of voetganger, kun je de voetganger of fietser hiervoor aansprakelijk stellen. Ook als deze geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Meld dus altijd je schade bij nowGo.

Bij ruitschade

Ruitschade wordt alleen vergoed door nowGo als deze door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf wordt hersteld. Het herstelbedrijf neemt eerst contact op met nowGo om te kijken of er dekking is. Binnen 24 uur is je ruit dan vaak al hersteld. De rekening hiervoor wordt direct naar nowGo gestuurd. Je hoeft dan alleen het eigen risico nog ter plaatse af te rekenen.

Heb je een sterretje in je ruit, dan wordt dit altijd gratis gerepareerd en hoef je ook geen eigen risico af te rekenen.

Reparatie van krassen in je ruit wordt alleen vergoed als deze veroorzaakt zijn door steenslag. Dus niet als de kras door de ruitenwissers of vandalisme is ontstaan.

Let op:
Laat de reparatie of vervanging altijd uitvoeren door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf. Je betaalt anders een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.

 

Heb je schade? Meld het voor 1 december 2021

Heb je op dit moment nog een verzekering bij nowGo en heb je schade? Of had je voorheen een verzekering bij nowGo en had je in die periode schade? Dan kun je deze nog melden tot 1 december 2021 via Mijn nowGo. Na 1 december 2021 ben je hiervoor welkom bij OHRA.