NowGo wordt OHRA. Nieuwsgierig? Lees er meer over

W.A. + Beperkt Casco

Alles over schade en schade melden

 
Met de Beperkt Casco + W.A. autoverzekering is niet alleen schade aan eigendommen van anderen en letselschade aan anderen verzekerd. Ook schade aan je eigen auto door diefstal, brand, botsing met dieren, storm en hagel is verzekerd. Hier lees je wat je in verschillende situaties van deze verzekering kunt verwachten.

Bij schade aan je eigen auto

Heb je een W.A. + beperkt casco autoverzekering, dan wordt de schade in sommige gevallen vergoed. Bijvoorbeeld wanneer deze door natuurrampen, blikseminslag, brand, rondvliegende voorwerpen door harde storm, diefstal, inbraak of een aanrijding met dieren is veroorzaakt. Je kunt deze schade laten repareren door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Voordat de reparatie wordt uitgevoerd, neemt Schadegarant altijd eerst contact op met nowGo om er zeker van te zijn dat de schade gedekt is. Is dat het geval, dan stuurt Schadegarant de rekening voor de reparatie direct naar nowGo. Je rekent dan alleen het eigen risico direct bij het schadebedrijf af. De hoogte van je eigen risico staat op je verzekeringspolis.

Let op:
Laat je de schade niet door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf repareren? Dan betaal je meer eigen risico.

Schade 'zonder dader'

Of beter gezegd: schade waarbij de dader onbekend is. Je ziet bijvoorbeeld na het boodschappen doen dat er iemand tegen je bumper aan is gereden. Deze schade wordt niet vergoed via je verzekering. Wel kun je nog aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer. Meer informatie hierover vind je op schadezonderdader.nl


Bij een aanrijding met andere verkeersdeelnemer

 
Als JIJ schade bij een ander veroorzaakt:

  • Gemotoriseerde verkeersdeelnemers


Wanneer jij verantwoordelijk bent voor schade die door jouw auto is veroorzaakt aan een ander, dan is dit verzekerd via je W.A. autoverzekering. Je bent verzekerd voor schade aan een ander voertuig of andere bezittingen van een ander en voor letselschade. Wel heeft dit invloed op je schadevrije jaren en daarmee ook de hoogte van je verzekeringspremie.

  • Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Bij een aanrijding met een fietser of voetganger ben jij als automobilist in principe aansprakelijk. Ook als het niet jouw schuld is. Het maakt niet uit welke autoverzekering je hebt. Er wordt dan gekeken welk deel van de schade jij moet betalen. Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Of dat zo is, bepaalt de rechter en is vaak lastig aan te tonen. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, ben je als automobilist altijd aansprakelijk. Ook als er sprake is van overmacht.

Heb je een autoverzekering van nowGo? Dan behoud je in dit geval je schadevrije jaren als je zelf geen schuld had aan de aanrijding.

Als een ANDER schade bij jou veroorzaakt:

Als de andere partij aansprakelijk is voor jouw schade, dan kun je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.
Is het niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade? Dan proberen de verzekeraars onderling uit te zoeken bij wie de aansprakelijkheid ligt.
Vul in beide gevallen altijd een Europees Schadeformulier in.

Ook als je schade hebt door een ongeval met een fietser of voetganger, kun je de voetganger of fietser hiervoor aansprakelijk stellen. Ook als deze geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Meld dus altijd je schade bij nowGo.

Bij ruitschade

Ruitschade wordt alleen vergoed door nowGo als deze is veroorzaakt door steenslag. Je kunt deze door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf laten herstellen. Het herstelbedrijf neemt vervolgens eerst contact op met nowGo om te kijken of er dekking is. Binnen 24 uur is je ruit dan vaak al hersteld. De rekening hiervoor wordt direct naar nowGo gestuurd. 

Bij ruitschade geldt wel een eigen risico; deze reken je ter plaatse af bij het herstelbedrijf. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico die je hebt gekozen (deze vind je terug op je verzekeringspolis). Hier wordt € 75 van af getrokken. Dus als je voor een eigen risico van €150 hebt gekozen, betaal je € 75. Heb je voor € 500 gekozen, dan betaal je € 425.

Let op:
Laat de reparatie of vervanging altijd uitvoeren door een bij Glasgarant aangesloten bedrijf. Je betaalt anders een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.

 

 

Heb je schade? Meld het voor 1 december 2021

Heb je op dit moment nog een verzekering bij nowGo en heb je schade? Of had je voorheen een verzekering bij nowGo en had je in die periode schade? Dan kun je deze nog melden tot 1 december 2021 via Mijn nowGo. Na 1 december 2021 ben je hiervoor welkom bij OHRA.