Van dezelfde familie als: Reaal

Privacy statement

Jij vindt je privacy belangrijk. Wij ook!

Wij zijn VIVAT, het moederbedrijf van onder meer nowGo, Reaal, Zwitserleven en ACTIAM. Wij bieden verzekeringen en andere financiële producten en diensten aan.

Wij verzamelen je persoonsgegevens wanneer je een product of dienst van ons afneemt, onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt. We hebben persoonsgegevens ook nodig om onze producten en diensten te kunnen uitvoeren, onderhouden en verbeteren. Bij alles wat we doen behandelen wij je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. In dit privacy statement leggen we onder meer uit wat we met welke persoonsgegevens doen, waarom we ze nodig hebben, wanneer we ze delen met derde partijen, hoe we ze beveiligen en wat je rechten zijn.

VIVAT neemt jouw privacy serieus. Je kunt daarom altijd een beroep doen op je inzagerecht. Heb je een klacht of vraag, laat het ons weten. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, via privacy@vivat.nl of per post naar VIVAT, ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Ben je na afwikkeling van een klacht nog steeds ontevreden? Dan kun je ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte, als je twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is, of je hebt een datalek ontdekt, neem dan contact op met: informatiebeveiliging@vivat.nl.

1. Wie zijn wij?

VIVAT N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door alle ondernemingen binnen de VIVAT groep. Ga voor meer informatie naar www.vivat.nl. Wij zorgen ervoor dat alle tot de VIVAT groep behorende ondernemingen zich houden aan de op hen van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. De VIVAT groep bestaat uit VIVAT N.V. en al zijn huidige en toekomstige dochtermaatschappijen, waaronder:

 • VIVAT Schadeverzekeringen N.V. biedt onder andere inboedel, aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, reis en autoverzekeringen aan en levert (financiële) diensten onder de namen Reaal, Zwitserleven, Reaal Dier & Zorg, Route Mobiel, nowGo en Vigi.
 • SRLEV N.V. biedt onder meer levens-, overlijdensrisico-, pensioen- en beleggingsverzekeringen aan en levert (financiële) diensten onder de namen Zwitserleven, Reaal en Zwitserleven Pensioenadvies.
 • Zwitserleven PPI N.V. voert als Premie Pensioeninstelling (PPI) pensioenregelingen uit.
 • Volmachtkantoor Nederland B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen en is onderdeel van VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
 • ACTIAM N.V. verleent financiële diensten en verricht vermogensbeheeractiviteiten aan zakelijke klanten onder de naam ACTIAM en aan particuliere klanten onder de naam Zwitserleven Beleggen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen en die wij tot die persoon kunnen herleiden. Verschillende stukjes informatie bij elkaar verzameld kunnen ook herleidbaar zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld: alleen je geslacht is geen persoonsgegeven maar vermoedelijk wel in combinatie met je postcode en je leeftijd. De persoonsgegevens die we binnen VIVAT verzamelen zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

a. Persoonsgegevens nodig voor uitvoering van producten of diensten

Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer, kenteken, werkgever, datum in en uit dienst, inkomen en schadeverleden. Maar ook het type en de looptijd van de overeenkomst die je bij ons afsluit, de premie en polisvoorwaarden en het polisnummer. En we verzamelen gegevens als je een schade meldt en de hoogte van een eventuele uitkering. Hieronder vallen ook gegevens die we vastleggen als je contact opneemt met onze medewerkers.

b. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website, apps en social media

Als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we het IP-adres, de internet serviceprovider, de browser die je gebruikt, het besturings­systeem, je klikgedrag en de webpagina's die je bezoekt. We registreren ook de dag en het tijdstip van je bezoek en, als het van toepassing is, de website die je heeft doorverwezen naar onze website. Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op social mediasites, kunnen bepaalde gegevens met ons worden gedeeld. Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken, zie ons cookie statement.

c. Bijzondere persoonsgegevens

Als verzekeraar hebben we soms bijzondere persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze overeenkomsten. Denk hierbij aan medische gegevens als je een arbeidsongeschiktheid-, levens- of overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten (zie H5 onder b). Deze persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor een kleine groep medewerkers en alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. 
Hebben we deze gegevens niet nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst dan gebruiken we ze alleen als we dit wettelijk verplicht zijn of met jouw toestemming.

d. Gevoelige persoonsgegevens

Denk hierbij aan financiële gegevens (over je pensioen maar ook je bankpas en creditcard), BSN, paspoort, rijbewijs, locatie, inloggegevens van je account, etc. Daarnaast worden door een kleine groep mensen en alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie, strafrechtelijke gegevens verwerkt om misbruik, fraude en criminaliteit te voorkomen.

3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

a. Om de (totstandkoming van de) overeenkomst te kunnen beoordelen, afsluiten en uitvoeren

Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst gebruiken we persoonsgegevens. We hebben je persoonsgegevens nodig voor de beoordeling van je aanvraag en/of aanspraak, de aanmelding voor een pensioen door je werkgever, de levering van onze producten en de uitvoering van onze diensten.

Voor de beoordeling van je aanvraag of aanmelding kunnen we ook gegevens afkomstig uit openbare bronnen gebruiken zoals CBS, Kadaster, RDW en afkomstig van marktonderzoeksbureaus. Daarnaast heeft Zwitserleven als uitvoeringsinstelling pensioenregelingen toegang tot de basisregistratie personen (de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Wij gebruiken deze bronnen zodat je minder zelf hoeft in te vullen bij je aanvraag. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de kwaliteit van onze persoonsgegevens te verbeteren, ingevulde gegevens te controleren en de prijs zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke situatie.

De beoordeling van een aanvraag of aanmelding en het indienen van een claim kan deels geautomatiseerd plaatsvinden. Als dit het geval is, dan vermelden we dit. Als je het niet eens bent met de uitkomst van zo’n automatische beoordeling en/of afhandeling dan kan je hierover contact met ons opnemen. Zie H11 onder e. 

Na goedkeuring van je aanvraag of na de verwerking van je aanmelding gebruiken we je persoonsgegevens om de overeenkomst te administreren, onze producten en diensten te leveren en de dienstverlening uit te voeren. Bijvoorbeeld:

 • Je contactgegevens gebruiken we om de polis en facturen toe te sturen en je vragen te beantwoorden. We registreren je vragen ook in onze systemen.

 • Je schademelding gebruiken we om een recht op een uitkering te beoordelen.

 • Wijzigingen die je doorgeeft in bijvoorbeeld de samenstelling van je huishouden. Dit kan invloed hebben op de premie en/of dekking.  

 • Heb je recht op een uitkering, dan gebruiken we je rekeningnummer voor de betaalopdracht.

 • We gebruiken je persoonsgegevens voor preventief advies en om je te informeren over mogelijkheden om schade te voorkomen. 

 • We gebruiken je persoonsgegevens voor de uitvoering van onze online diensten. Bijvoorbeeld door je persoonsgegevens en polis beschikbaar te maken binnen je beveiligde persoonlijke account en je voorkeursinstellingen te bewaren. 

 • We kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik en de naleving van wettelijke verplichtingen. Je hebt het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren.

b. Om onze producten en diensten op je af te stemmen en je relevante informatie te sturen

Ons doel is om jou de allerbeste producten en diensten te bieden die je leven zo makkelijk mogelijk maken. We sturen alleen berichten met nieuws en aanbiedingen van de VIVAT groep die relevant zijn voor jou. Onze berichten versturen we via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, apps, social media en je persoonlijke account. Wij kunnen je bijvoorbeeld berichten sturen met de laatste ontwikkelingen, nieuws, acties, prijsvragen, loyaliteitsprogramma's, algemene aanbiedingen en (nieuwe) producten of diensten.

Om onze diensten, producten en berichten af te stemmen op je voorkeuren en gedrag, maken wij gebruik van je persoonsgegevens. Voor dit doel combineren en analyseren we binnen de VIVAT groep de volgende persoonsgegevens (zie ook H10):

 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en gegevens over je aankoop van een product en dienst, zoals type verzekering en looptijd
 • Persoonsgegevens die je met ons deelt als je onze websites bezoekt en onze apps gebruikt, zoals je klikgedrag (Zie ook H2 onder b).
 • Gegevens afkomstig uit openbare bronnen en afkomstig van marktonderzoeksbureaus. Wij gebruiken deze bronnen om klanten in te delen in segmenten en doelgroepen. Op deze manier kunnen wij advertenties beter afstemmen op je persoonlijke situatie, wensen en behoeften (zie ook H10 onder b).
 • Persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld via je social media profiel, als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wil je geen berichten meer van ons ontvangen, dan kun je je op ieder moment eenvoudig afmelden voor commerciële nieuwsberichten. Bijvoorbeeld door op de daarvoor bestemde link in het bericht te klikken.

c. Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

Als financiële dienstverlener willen we voorkomen dat klanten door fraude te plegen misbruik maken van ons vertrouwen. Voorafgaand en tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens om fraude te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te bestrijden.

Bij een aanvraag kan met een geautomatiseerde verwerking een risicoanalyse worden verricht op mogelijke fraude. Hiervoor werken we samen met FRISS, een partij die voor de verzekeringsbranche risico-inschattingen maakt en frauderisico’s signaleert. Op basis hiervan wordt besloten of nader onderzoek door de afdeling Fraude & Integriteit nodig is.

Ook stellen wij bij je aanvraag bijvoorbeeld vragen over je strafrechtelijk verleden over de periode van maximaal 8 jaar voor de aanvraag en raadplegen we openbare bronnen en het register van Stichting CIS. Via de Stichting CIS kunnen verzekeraars informatie uitwisselen. Als je bijvoorbeeld de afgelopen jaren schade(s) hebt geclaimd bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan wordt dat opgenomen in deze databank en kan VIVAT hier consequenties aan verbinden. De gegevens die wij bij Stichting CIS vastleggen, worden ook gebruikt voor statistische analyses en het bevorderen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.

Als je aanspraak maakt op een vergoeding onder een verzekering kunnen we bijvoorbeeld controleren of je naam voorkomt in een incidentenregister. In uitzonderlijke gevallen kunnen we gebruikmaken van bijvoorbeeld heimelijke observatie.

VIVAT heeft ook een eigen gebeurtenissenadministratie waarin gebeurtenissen worden opgenomen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van VIVAT. Hierbij houden we ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen van het Verbond van Verzekeraars.

Gegevens uit de incidentenregisters kunnen binnen VIVAT worden uitgewisseld. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot deze gegevens. Zodra er sprake is van bewezen fraude worden je gegevens opgenomen in het incidentenregister en kunnen er sancties worden opgelegd. De mogelijke sancties zijn opgenomen in ons fraudebeleid dat je kunt vinden op onze website. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om het geclaimde schadebedrag niet uit te keren of om aangifte te doen van de fraude.

d. Om onze wettelijke verplichtingen na te leven

Als financiële dienstverlener moeten wij vanwege specifieke wetten soms bepaalde persoonsgegevens vastleggen. De Wet ter bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Ook moeten wij naar aanleiding van de Sanctiewet de gegevens van onze klanten controleren met door erkende autoriteiten opgestelde lijsten met gesanctioneerde personen (terrorisme).

Ook zijn we verplicht om op verzoek persoonsgegevens door te geven aan een overheidsinstelling, een toezichthouder, een rechter of andere financiële instellingen. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Autoriteit Consument en Markt (ACM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) of een opsporingsinstantie zoals de politie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) of het Openbaar Ministerie (OM).

e. Om onderzoek te doen en te innoveren

Om onze producten en diensten te verbeteren, evalueren en innoveren doen we – al dan niet in samenwerking met Universiteiten en Hogescholen - onderzoek naar (algemene) trends in het gebruik van onze producten en diensten en de algemene kenmerken en voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Bijvoorbeeld aan klant- en marktonderzoeken over de aanschaf van een product, het claimgedrag en onze dienstverlening.

Voor zulke onderzoeken gebruiken we vaak gegevens die niet meer zijn te herleiden naar jou. Voor onderzoek en analyse zijn soms persoonsgegevens nodig maar de uitkomsten en resultaten zijn vaak op segment of doelgroep niveau (zie ook H10). In alle gevallen treffen we maatregelen om je gegevens te beveiligen.

4. Centrale opslag en uitwisseling persoonsgegevens binnen de VIVAT groep

We slaan persoonsgegevens centraal op. Deze persoonsgegevens zijn – voor zover noodzakelijk - ook toegankelijk voor andere VIVAT ondernemingen. Wij doen dit om de volgende redenen:

 • zodat informatie op één centrale plaats terug te vinden is en daarvandaan gecontroleerd vrijgegeven kan worden naar die personen die het nodig hebben voor hun functie;
 • voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden;
 • om risico’s en premies beter in te schatten;
 • om je algemene vragen over producten en diensten van verschillende VIVAT ondernemingen snel te kunnen beantwoorden;
 • om je een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden;
 • om producten en diensten op je af te stemmen en je passend en gericht te informeren en te benaderen over andere producten als je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om de kwaliteit van de persoonsgegevens te waarborgen;
 • voor onderzoek en innovatie; en
 • voor interne (management) rapportages.

5. Aan wie verstrekken we je gegevens?

a. Adviseurs, tussenpersonen en gevolmachtigden

Voor sommige diensten en producten werken we samen met onafhankelijke adviseurs, tussenpersonen en/of gevolmachtigden. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Via deze adviseurs kun je bijvoorbeeld een aanvraag indienen of schade doorgeven. Ook voor marketingactiviteiten kunnen je persoonsgegevens worden uitgewisseld met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers, maar alleen met jouw toestemming.

b. Artsen en medisch adviseurs

Voor sommige financiële producten en diensten hebben we je medische persoonsgegevens nodig. Binnen VIVAT zijn medische gegevens alleen inzichtelijk voor een kleine groep medewerkers en alleen voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. Wij werken ook nauw samen met medisch adviesbureaus en Arbo en re-integratie bedrijven. Wij leggen contractueel vast dat deze partijen de veiligheid van jouw gegevens waarborgen. Alleen geregistreerde medische adviseurs (artsen) met een beroepsgeheim en de direct onder hun instructie vallende personen hebben toegang tot en inzicht in je medisch dossier.

Het medisch advies bij letselschadeclaims, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en AOV als onderdeel van pensioenverzekeringen die buiten de Pensioenwet vallen hebben wij uitbesteed aan specialistische adviesbureaus. Deze bureaus doen ook de medische administratie. De claimadviseur van VIVAT blijft de belangrijkste contactpersoon van klanten die een uitkering onder een AOV ontvangen.

c. Werkgevers in verband met pensioenverzekeringen

Bij uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van een pensioenverzekering die ten behoeve van jou is afgesloten, delen wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met jouw werkgever. Wij zorgen ervoor dat de communicatie met de werkgever op een veilige wijze plaatsvindt.

d. Andere bedrijven met wie we samenwerken

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van bedrijven met wie wij samenwerken. Soms doen we dat omdat het efficiënter is of omdat deze partijen beter zijn in een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij hebben met deze partijen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat je persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden en op een veilige wijze worden verwerkt.

 • Servicemaatschappijen gespecialiseerd in de acceptatie en administratie van hypotheken.
 • Incassobureaus voor het voorkomen of beperken van betalingsachterstanden.
 • Bedrijven om de operationele efficiency van ons bedrijf te verhogen. Zij ondersteunen ons met als doel onze dienstverlening te verbeteren, snellere doorlooptijden te realiseren en seizoensgebonden pieken beter op te vangen.
 • Startups om innovatie te stimuleren. Alleen met jouw toestemming wisselen we persoonsgegevens uit met deze startups.

e. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen

Alleen als wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken we je persoonsgegevens aan overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst en de politie) en toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank). Daarnaast moeten we je in sommige gevallen registreren in waarschuwingssystemen voor verzekeraars (Stichting CIS). Tot slot kunnen wij ook door de rechter worden gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken.

f. Dienstverleners zoals post, drukkerij, IT-dienstverleners, etc.

Wij kunnen derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan POSTNL om pakketjes te versturen of IT dienstverleners die onze IT systemen, tools en portalen onderhouden, ontwerpen en verbeteren.

g. Universiteiten, hogescholen en onderzoekbureaus

Zie H3 onder e.

h. Herverzekeraars

Sommige grote risico’s wil of kan VIVAT niet zelf dragen en zijn daarom overgedragen aan herverzekeraars. Herverzekeraars dragen een deel van de schadelast en kunnen ook audits doen en persoonsgegevens inzien.

6. Internationale uitwisseling persoonsgegevens

VIVAT geeft in principe geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Daarom leggen we met deze partijen contractueel vast dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER.

7. Beveiliging van je persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik. Om dit te bereiken hebben we een IT beveiligingsbeleid opgesteld gebaseerd op de ISO27001 norm. Daarnaast zijn de IT processen en inrichting gebaseerd op dit beleid en geven deze processen invulling aan de bescherming van persoonsgegevens.  

We hanteren een strikt toegangsbeleid en beveiligingsbeleid voor alle persoonsgegevens. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht om je persoonsgegevens geheim te houden.

Wees voorzichtig met de apparaten die je gebruikt voor onze online diensten en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen. Als je twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is, of heb je een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening, neem dan contact op met: informatiebeveiliging@vivat.nl. Wij zullen waar noodzakelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

8. Bewaartermijn

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard is onder andere afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving. Vanuit fiscale wetgeving zijn we bijvoorbeeld verplicht om zaken minimaal 7 jaar te bewaren. Medische gegevens moeten we zelfs 15 jaar bewaren.

Soms kiezen we er ook zelf voor om persoonsgegevens lang te bewaren, tot wel jaren nadat je geen klant meer bent of bent overleden. Niet voor commerciële doelen maar omdat we vanuit onze zorgplicht ook nog willen kunnen uitkeren als een nabestaande zich bij ons meldt. Of als de letselschade door een ongeluk toch ernstiger blijkt dan aanvankelijk werd gedacht. Ook kunnen we in specifieke gevallen je persoonsgegevens langer bewaren als we deze nog nodig hebben voor (mogelijke) rechtszaken.

De bewaartermijn kan dus per bedrijfsonderdeel en per doel verschillen. VIVAT hanteert een beleid voor het bewaren van gegevens en ziet er op toe dat de getroffen maatregelen worden nageleefd. Op verzoek kunnen we dit beleid met je delen.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd, of omgezet naar gegevens die niet langer naar jou herleidbaar zijn. We gebruiken het dan alleen nog voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

9. Andere omgevingen en social media

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op social media, kunnen bepaalde persoonsgegevens met ons worden gedeeld als je gebruik maakt van social media. Bijvoorbeeld als je contact met ons zoekt via social media. Wij ontvangen dan je publieke profiel informatie. Via Facebook kunnen we ervoor zorgen dat alleen onze klanten en gebruikers onze berichten via Facebook te zien krijgen. Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/business/a/custom-audiences. Voor meer informatie over social media cookies, zie ons cookie statement.

Maak je gebruik van social media als je contact met ons opneemt, dan kunnen wij de bescherming van de persoonsgegevens die je via (onbeveiligde) social media zoals WhatsApp met ons deelt, niet garanderen. Veel social media aanbieders zijn buiten de EER gevestigd en slaan je persoonsgegevens buiten de EER op. Hierdoor is het mogelijk dat daar je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. We raden je daarom aan geen vertrouwelijke, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via social media aan ons te verstrekken. Wij delen nooit zulke informatie met je via social media.

Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij ontvangen en het aanpassen van je instellingen, kun je de website en het privacy statement van de social media aanbieder raadplegen. Het gebruik van deze diensten valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Dit privacy statement is niet van toepassing op diensten van derden.

10. Profilering

Profilering is een manier om met het analyseren van gegevens van individuen en gebeurtenissen, en het leggen van verbanden daartussen, een voorspelling te doen over iemands toekomstige situatie, voorkeuren, interesses en gedrag. VIVAT past profilering toe voor twee verschillende doelen: voor risico inschatting en premievaststelling en voor commerciële doeleinden.

Door toepassing van profilering kan een verkeerd beeld van iemand ontstaan. Bij de ontwikkeling van onze computerprogramma’s worden daarom controles ingebouwd om ongewenste effecten voor zowel jou als ons te voorkomen. Bovendien moet VIVAT voor het gebruik van profilering een onderzoek uitvoeren waarin we kijken naar noodzaak en risico’s die verbonden zijn aan deze verwerking. Tenslotte heb je een aantal rechten in geval van profilering, waarover meer in H11.

a) Profilering voor risico inschatting en premievaststelling

Doordat wij je persoonsgegevens centraal opslaan en combineren met openbare bronnen kunnen we voorspellingen doen op basis van historische analyses van gegevens van groepen van onze klanten. Met computerprogramma’s maken we vervolgens voorspellende analyses van het gedrag van klanten of andere betrokkenen en kunnen daarmee het bijbehorende (claim of fraude) risico vaststellen en kunnen we onze prijs hierop afstemmen. Dit doen we om de overeenkomst met jou zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Zie H3 onder a en H3 onder c.

Daarbij kunnen we iemand met een (risico)profiel beoordelen. Hierdoor kunnen we je een premie op maat aanbieden. Als we bijvoorbeeld uit onze gegevens kunnen afleiden dat je bij een bepaalde postcode en een bepaalde leeftijd minder kans op schade hebt dan heeft dat invloed op de premie die jij betaalt.

b) Profilering voor commerciële doeleinden

Daarnaast gebruiken, analyseren en combineren we openbare bronnen en interne gegevens van grote groepen klanten en jouw gegevens om voorspellingen te doen over je aankoopgedrag en om onze advertenties of prijs daarop af te stemmen. Ook kunnen we met hulp van zulke analyses voorspellen wanneer je vermoedelijk zal opzeggen. Dit kan een reden zijn om je een nieuwe aanbieding te sturen.

Met trackingcookies houden we bij welke pagina's je op de website bezoekt, je klikgedrag en welke zoektermen je invoert. Deze gegevens leggen we in een gebruikersprofiel vast. Iedere keer dat je onze website bezoekt, updaten we je profiel. We gebruiken advertentiecookies ook om je aanbiedingen en advertenties te tonen die voor jou interessant kunnen zijn, zowel op onze apps als onze websites. We doen dit alleen met jouw voorafgaande toestemming. Deze aanbiedingen betreffen kortingen op producten die je regelmatig koopt of waarvan wij denken dat je deze zult gaan kopen. Dit baseren we op eerdere aankopen en aankopen die andere klanten van soortgelijke producten hebben gedaan. Zie ook H3 onder b en H9.

11. Jouw rechten

Als klant of gebruiker van onze diensten heb je een aantal rechten die hieronder zijn beschreven.

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die VIVAT over je verwerkt. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens zijn geregistreerd door VIVAT en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit kan door een verzoek voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de VIVAT onderneming waar je verzoek betrekking op heeft, te e-mailen naar: info@vivat.nl, VIVAT kan hiervoor een (geringe) kostenvergoeding vragen.

Binnen 5 werkdagen krijg je van ons een eerste reactie. Wij streven ernaar om binnen een maand een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval stellen wij je tijdig op de hoogte en geven aan wanneer je wel antwoord van ons kunt verwachten.

a. Recht van inzage

Je hebt een recht op inzage of en zo ja welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doelen wij deze persoonsgegevens gebruiken en indien van toepassing aan welke derde partijen wij deze persoonsgegevens hebben verstrekt.

b. Recht op rectificatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen, als deze niet juist zijn.

c. Recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen als we ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het kan zijn dat wij nog wel een belang hebben om je dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaartermijn of vanwege fraude. In dat geval kan het zo zijn dat we niet of niet volledig aan je verzoek kunnen voldoen.

d. Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruiken van je persoonsgegevens door ons, als we je persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, of een gerechtvaardigd belang van VIVAT. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor onderzoek of tegen profilering als bedoeld in H10 onder b.

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

De beoordeling van je aanvraag kan deels geautomatiseerd plaatsvinden. Als dit zo is dan vermelden we dit uitdrukkelijk. Ben je het niet eens met de uitkomst van zo’n beoordeling dan kan je hierover contact met ons opnemen.

f. Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan een andere verzekeraar en/of om zelf de desbetreffende gegevens te ontvangen.

g. Recht om toestemming in te trekken

In die gevallen dat we alleen op basis van jouw expliciete toestemming persoonsgegevens kunnen gebruiken, heb je het recht die eerder verleende toestemming op ieder moment weer in te trekken.