NowGo wordt OHRA. Nieuwsgierig? Lees er meer over

Wie zijn er verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Op je verzekeringspolis staat voor welke gezinssamenstelling je aansprakelijkheidsverzekering geldt. Je hebt keuze uit een dekking voor een alleenstaande, een gezin zonder kinderen en een gezin met kinderen. Alle verzekerden moeten in Nederland wonen.

Verzekerde personen bij een alleenstaande

 • De verzekeringnemer.
 • Logés, als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.
 • Het huispersoneel, als hun aansprakelijkheid samenhangt met werkzaamheden voor een verzekerde.

Verzekerde personen bij een gezin zonder kinderen

 • De verzekeringnemer.
 • De echtgenoot, echtgenote of (geregistreerd) partner van de verzekeringnemer.
 • De met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen.
 • Ouders, groot- en schoonouders.
 • Ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen.
 • Logés, als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.
 • Huispersoneel, als de verzekeringnemer als werkgever van dit huispersoneel aansprakelijk is.

Verzekerde personen bij een gezin met kinderen

 • De personen die verzekerd zijn bij een gezin zonder kinderen.
 • Minderjarige kinderen.
 • Meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn.

Vond je deze informatie nuttig?

Bedankt voor je feedback!