Ben ik verzekerd voor kosten die na diefstal van mijn apparaat kunnen ontstaan?

Nee, helaas niet. Bij schade door diefstal bedoelen wij uitsluitend
schade aan het verzekerde apparaat zelf en niet de zogenaamde gevolgschade.
Bijvoorbeeld wanneer er kosten zijn door het niet kunnen gebruiken of door
onbevoegd gebruik van je apparaat. En bij kosten voor heraansluiting, het prepaid-tegoed dat je niet meer kunt gebruiken en je abonnementskosten.