Zit er een maximum aan het aantal claims dat ik kan indienen?

Ja. Je kunt maximaal 1 claim per maand en 2 claims in een periode van 12 maanden indienen. Word je claim afgewezen omdat je deze maxima al hebt bereikt, dan moet je bij een volgende claim kunnen aantonen dat de schade van de vorige claim inmiddels is hersteld. Dit om te voorkomen dat claims worden 'opgeschoven' naar een nieuwe termijn. Hierover lees je in onze voorwaarden:

"Er is geen dekking als je, nadat wij een vorige schade afwezen, een nieuwe schadeclaim indient en je niet aantoont dat die vorige schade inmiddels is hersteld. Dat herstel moet dan gedaan zijn door een reparateur die door de fabrikant is goedgekeurd."