De fabrikant van mijn apparaat heeft deze vervangen onder garantie. Moet ik het IMEI- of serienummer van mijn vervangende apparaat aan jullie doorgeven?

Ja, het IMEI of serienummer van je vervangende apparaat moet op de polis
aangepast worden. Het moet wel gaan om een vervanging 'onder garantie' door de
fabrikant. Je moet dit kunnen aantonen, bijvoorbeeld door ons een bericht van
de fabrikant over de garantie-afhandeling te sturen.