Wat zijn opruimingskosten?

Met opruimkosten bedoelen we de kosten die je moet maken voor het afbreken, opruimen en afvoeren van je beschadigde spullen.