Wat zijn polisvoorwaarden?

Een verzekering is eigenlijk een contract tussen jou en nowGo. Dat contract staat vastgelegd in de polis, die bestaat uit een polisblad en polisvoorwaarden. In de polis lees je heel precies:

  • de premie
  • eigen risico's
  • wat verzekerd is
  • wat niet verzekerd is
  • je rechten en plichten
  • de rechten en plichten van nowGo

Lees de polisvoorwaarden altijd goed door, dan kom je niet voor verrassingen te staan.