Wat is de Gedragscode Behandeling Letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een set regels waar alle rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekeraars zich aan moeten houden. In de Gedragscode staat precies beschreven hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Je vindt hier bijvoorbeeld de tijd die de afhandeling mag duren, maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces. Met de gedragscode zorgen we voor aan een soepel, respectvol en transparant verloop van de schaderegeling en voorkomen we onnodige belasting van het slachtoffer.