Wat is aansprakelijkheid?

Precies wat er met aansprakelijkheid wordt bedoeld staat beschreven in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Het komt erop neer dat je verantwoordelijk kan zijn voor schade die in het verkeer met jouw auto wordt veroorzaakt. Dit kan zowel door iets wat je hebt gedaan, als door iets wat je niet hebt gedaan maar wat je wel had moeten doen. Iedere auto-eigenaar is in Nederland verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.