Kan ik een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor ongelukken met mijn auto of motor?

Voor schade uit een ongeval veroorzaakt met voertuigen zoals auto’s, motoren, brom- en snorfietsen en scoot- en brommobielen is deze verzekering niet bedoeld. Hiervoor bestaat de W.A. autoverzekering. Ook deze vind je op nowgo.com. Deze verzekering is wettelijk verplicht als je een motorvoertuig hebt.

Als je aan het werk bent, kan je werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor jou. Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die je tijdens het werk of in het kader van je werkzaamheden veroorzaakt.