Wat staat er in de verzekeringsvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen jou en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en in de voorwaarden. Hierin lees je heel precies:

  • de premie die je betaalt
  • welke eigen risico je hebt
  • de verzekerde risico’s
  • de uitsluitingen op de verzekerde risico's
  • je rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

 

Belangrijke informatie dus. Lees deze altijd goed door.