Wat verzeker ik met AirCare?

Met AirCare is je overlijden verzekerd, als deze een direct en uitsluitend het gevolg is van een vliegongeval. De nabestaanden die je voor de verzekering hebt opgegeven, ontvangen dan een eenmalige uitkering. Op je polis staat bij het verzekerde bedrag hoe hoog deze uitkering is.

Een vermissing van 2 maanden of langer van het vliegtuig, zien wij ook als overlijden als gevolg van een vliegongeval.