Onderzoekt nowGo bij een vliegongeval zelf of er verzekerden aan boord waren?

Ja, wij proberen dan te achterhalen of er AirCare-verzekerden betrokken zijn bij het vliegongeval. Als dat het geval is, benaderen wij ook actief de begunstigden.