Hoeveel begunstigden kan ik opgeven?

Je kan maximaal 4 personen als begunstigden aanwijzen. De uitkering wordt dan naar evenredigheid over meerdere personen verdeeld.

De begunstigden kunnen je wettelijke erfgenamen zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt dus wie je maar wilt opgeven als begunstigde bij het aanvragen van AirCare.