Actievoorwaarden Favoroute campagne reisverzekering

Actievoorwaarden


Wat houdt deelname aan de actie in?
 

 • De actie loopt van 23 oktober 2017 tot 1 maart 2019.

 • Iedereen die tijdens de actieperiode een nowGo doorlopende reisverzekering afsluit en als klant is geaccepteerd, ontvangt een vouchercode voor een digitale reisgids van Favoroute.

 • De voucher geeft recht op 1 digitale reisgids met een maximale waarde van € 9,99. Als je een goedkopere digitale reisgids kiest, vervalt de restwaarde.

 • Klanten die de reisverzekering binnen 14 dagen (wettelijke bedenktermijn) opzeggen, hebben geen recht op een digitale reisgids. NowGo heeft het recht de kosten voor de digitale reisgids in rekening te brengen als de digitale reisgids onterecht is ontvangen.

 • Door tijdens de actieperiode een nowGo doorlopende reisverzekering af te sluiten, gaat de verzekeringnemer akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn beschikbaar via www.nowgo.com/favoroute

 • Een verzekeringnemer krijgt maximaal één vouchercode per reisverzekering toegezonden. De vouchercode is te verzilveren voor een digitale reisgids op de website van Favoroute. Een overzicht van alle gidsen is hier beschikbaar.

 • De vouchercode wordt uiterlijk 4 weken na het afsluiten van de verzekering opgestuurd naar het bij nowGo bekende e-mailadres. Deze voucher is 3 maanden geldig na uitgifte. Hierna is het niet meer mogelijk de digitale reisgids voucher te verzilveren.

 • De vouchercode kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden.

 • NowGo behoudt zich het recht voor om deze actie (en bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

 • NowGo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en inhoud van of door Favoroute B.V. (bijvoorbeeld vertraging in het leveren van de digitale reisgids, staking van de werkzaamheden, onbeschikbaarheid van de website van Favoroute).

 • De Favoroute app is beschikbaar voor Android & iOS (niet geschikt voor Windows Phone).

 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en leiden op geen enkele wijze tot een verplichting voor nowGo.

 • Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij nowGo. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

 • Aanbieder van deze actie is nowGo, een handelsnaam van Reaal Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te Amstelveen aan de Burgemeester Rijnderslaan 7 (KvK: 37010992, AFM vergunningnummer: 12000468).